หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมอาจารย์ผู้เป็นศิษย์เก่าและศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อหารือเตรียมการจัดงานคืนสู่เหย้า คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 2 เมษายน 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดย ผศ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายก ...
2024-04-19 16:18:09
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น นำนักศึกษาร่วมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำผ้าบาติกโบราณ
วันที่ 2 เมษายน 2567 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น โดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่ว ...
2024-04-19 16:13:18
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ เพื่อแจ้งการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 2 เมษายน 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดย ผศ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายก ...
2024-04-19 16:06:23
โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Seminar of Acting : เล่าเรื่องการแสดง…ตัวตน ความฝัน กว่าจะได้เป็นตัวละคร”
วันที่ 1 เมษายน 2567 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศ ...
2024-04-19 15:59:42
การสอบมาตรฐานศิลปิน "ละครนอก เรื่อง พิกุลทอง ตอน เทวีชะนีป่า" (ฉบับสวนสุนันทา)
การสอบมาตรฐานศิลปิน "ละครนอก เรื่อง พิกุลทอง ตอน เทวีชะนีป่า" (ฉบับสวนสุนันทา) ของนักศึกษา ...
2024-04-19 15:54:03
ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกลองชุด รายการ RSL Thailand Drum Competition 2024
วันที่ 31 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไ ...
2024-04-19 15:48:10
โครงการสัมมนาศิลปกรรมศาสตร์ “Born to CE”
วันที่ 29 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อ.มารุต พิเชษฐวิทย์ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นัก ...
2024-04-19 15:43:02
POK PLAY นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์ IP
วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์ IP ใหม่ ของจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาข ...
2024-04-19 15:37:45
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ - Thailand Creative & Design Center (TCDC)
วันที่ 26 มีนาคม 2567 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น โดย ผศ.สิรัชชา สำลีทอง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้น ...
2024-04-19 15:27:45
สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้นอกห้องเรียน ...
2024-04-19 15:23:00
ข่าวย้อนหลัง