หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ส่งอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-09-06 12:48:14
สาขาวิชาจิตรกรรมส่งอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-09-06 12:44:52
ssru No.1
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-09-06 12:34:07
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SSRU FROLA PROJECT 2021” ครั้งที่ 1
(ขอขอบคุณภาพข่าวและข้อมูล : https://www.facebook.com/SSRUTHEATRE/ และ ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ)วั ...
2021-09-06 12:14:56
สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ " Behind the Costume " ความร่วมมือระหว่าง สวนสุนันทา กับ สถาบันบุนกะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ...
2021-09-06 12:09:50
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-08-19 16:07:21
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับรางวัลในโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
ขอแสดงความยินดี " นายธีรภัทร ศรีษะเกษ " นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสต ...
2021-08-06 13:40:12
ประกาศแนวทางปฏิบัติ
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-08-06 13:15:25
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-08-06 13:09:35
รับทราบประกาศของรัฐบาล การคืนค่าเทอม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของนักศึกษา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-08-06 13:01:08
ข่าวย้อนหลัง