หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ออกแบบตกแต่งแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านบางวัว จ.สิงห์บุรี
(ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 น ...
2021-11-17 12:49:23
พิธีเปิดและนิทรรศการโครงการพิเศษ 7สี 7ศอก - thesis exhibition
รับชม คลิก https://www.facebook.com/100265959061718/videos/571920207442309งานประชาสัมพันธ์เพจคณ ...
2021-11-17 11:36:50
รุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานให้กับสโมสรนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ แบบออนไลน์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมสโมสรนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปกรรม ...
2021-11-17 10:20:10
สาขาวิชาจิตรกรรม เปิดรับรอบ Portfolio 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-16 16:38:24
นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 4" ประกวดออกแบบชุดผ้าไหมไทย
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-16 15:28:36
นศ.จิตรกรรมคนเก่ง ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ โครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-16 12:16:57
สาขาวิชาดนตรี เปิดรับรอบ Portfolio 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-16 16:38:06
นศ.จิตรกรรมคนเก่ง ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ โครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-16 11:58:12
นศ.จิตรกรรมคนเก่ง ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์และได้แสดงผลงานจริง ณ จ.สงขลา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-16 11:51:07
ข่าวย้อนหลัง