หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ เปิดรับสมัครรอบ 1 portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-01-10 20:19:26
5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-12-29 20:22:16
ติดตามชม “เสวนาออนไลน์” อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม SSRU
ชวนทุกคนรับชมกิจกรรมการศึกษาสำหรับโครงการศิลปะเสวนา ภายใต้ธีม: ART IN CRISIS TIME นำเสนอประเด็นทางศิ ...
2021-12-29 19:48:53
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จิตอาสา ทำความสะอาดลานหน้าคณะฯ ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันช ...
2021-12-29 19:38:25
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัว Moodle v.3.11.1
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวของบุคคลากรสายวิชา ...
2021-12-27 15:55:43
ประชุมเตรียมความพร้อมด้าน Talent ให้กับนักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 64 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เเละ อ.อวัสดากานต์ ภูมี อาจารย์ปร ...
2021-12-27 15:07:32
คณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ร่วมประชุมออนไลน์ กับ อว. เตรียมจัดงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และ อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง ...
2021-12-27 14:45:29
นศ.จิตรกรรมคนเก่ง ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ โครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-12-27 11:17:53
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม ณ กระทรวง อว. เตรียมพบกับโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z : เน้นคนรุ่นใหม่สืบสาน-ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ & ...
2021-12-23 15:49:37
ข่าวย้อนหลัง