หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

“ยีนส์ ศรุตา ศิริเดชาวัฒน์” นักศึกษาจากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ามงกุฏ SSRU QUEEN 2024
“ยีนส์ ศรุตา ศิริเดชาวัฒน์”นักศึกษาจากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ามงกุฏ SS ...
2024-03-25 16:12:05
อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร ได้รับเชิญให้เป็นผู้ออกแบบฉาก ของละครเพลงเรื่อง " The Prom "
อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห ...
2024-03-25 15:54:05
การประเมินงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
การประเมินผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณ ...
2024-03-25 14:06:16
สื่อจากสำนักข่าวเดลินิวส์ได้เข้าสัมภาษณ์ อาจารย์และนักศึกษา ผู้สร้างสรรค์การแสดงชุด“นางเมือง” จากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สื่อจากสำนักข่าวเดลินิวส์ได้เข้าสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาจากแขนงวิชานาฏศิ ...
2024-03-25 13:57:52
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับบุคลากรจาก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ เพื่อเตรียมทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้ว ...
2024-03-25 13:41:53
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับ TCAP เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือ MOU
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ ...
2024-03-25 11:45:40
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ผศ.ดร ...
2024-03-25 11:11:34
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษา ผู้นำขับร้องเพลง "ร่มโพธิ์ทอง"
นางสาวประไพศรี ปานศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษา ผู้นำข ...
2024-03-01 16:17:31
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีนมัสคารวะ ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีนมัสคารวะ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดย ส ...
2024-03-01 15:39:13
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรมงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรมงานสัปดาห์ & ...
2024-03-01 15:28:28
ข่าวย้อนหลัง