หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับรางวัลในโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
ขอแสดงความยินดี " นางสาวธิดารัตน์ ลานยา " นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศา ...
2021-08-06 12:51:10
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-08-05 17:50:47
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-08-05 17:06:20
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-08-05 16:41:58
เพจ งานวิจัยขายได้ - ผลงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ขอบคุณรูปภาพและเนื้อหาข่าวจาก เพจ งานวิจัยขายได้ “นวัตกรรม ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ออนไลน์&r ...
2021-08-04 17:49:00
ศิลปกรรม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาจีน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรป ...
2021-08-05 17:41:52
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ...
2021-07-20 01:01:25
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-07-20 00:56:27
สวนสุนันทา ขอชี้แจงกรณีการลดค่าเทอมนักศึกษา
(ที่มา : Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)ข้อชี้แจงกรณีการลดค่าเทอมนักศึกษากรณีที่มีความ ...
2021-07-20 00:50:53
‘สวนสุนันทา’ แจงรอข้อสรุปจากทปอ.ราชภัฏและอว. ยันลดค่าเทอมให้นักศึกษาแน่นอน
คลิก https://www.eduzones.com/2021/07/15/ssru-231/เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.c ...
2021-07-20 00:43:39
ข่าวย้อนหลัง