หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารั ...
2018-09-13 17:51:36
โฉมใหม่!! ศิลปกรรมจะรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมติวเข้มให้นักศึกษารุ่นพี่ วิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาฯ
เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ ...
2018-09-13 17:36:31
ศิลปกรรม ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาฯ จัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ให้เกียรตเป็นประธานในพิธีเปิด
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรร ...
2018-09-13 17:04:30
สาขาวิชาจิตรกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เข้ารับการตรวจประ ...
2018-09-13 16:04:29
ศิลปกรรม ผลักดัน!!งานวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ มุ่งพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา ...
2018-09-13 15:55:26
ศิลปกรรมกับก้าวแรก... สู่การพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าพบหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการแล ...
2018-09-13 15:40:01
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS (รอบ4) Admission
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเ ...
2018-09-13 15:30:19
ศิลปกรรม พาสวนสุนันทาเป็นเจ้าแรก!! ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิ ...
2018-09-13 15:22:47
สาขาวิชาดนตรี รับการตรวจประเมินคูรภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เข้ารับการตรวจประเมิน ...
2018-09-13 15:12:18
สาขาวิชาศิลปะการแสดง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เข้ารับการตรวจ ...
2018-09-13 15:56:54
ข่าวย้อนหลัง