หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผศ.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ (ศิลปะการละคร) ได้รับเชิญเป็นวิทยาการ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนง ...
2019-03-22 13:35:11
สาขาดนตรี จัด workshow-workshop จากนักดนตรีร็อคระดับประเทศ เอกชัย กรายอานนท์ หรือ เอ๋ Wizard
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop กีต้าร์เพลงร็อค (rock ...
2019-03-22 13:21:23
นักศึกษาศิลปกรรม ได้รับทุนการศึกษา งานรำลึกอดีตผู้บริหาร “คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์”
2 นักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุม ...
2019-03-20 08:46:39
อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ (นิเทศศิลป์) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษที่ มรภ.เลย
15-17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเช ...
2019-03-18 11:19:31
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงละครเรื่อง “ภาพรำลึก” เพื่อเชิดชูเกียรติ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
สวนสุนันทาจัดงานรำลึกอดีตผู้บริหาร “คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์”มูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุ ...
2019-03-20 08:45:19
สาขาวิชาดนตรี ศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้นศ. Workshop ประสบการณ์ทางดนตรีครั้งใหม่ จากประเทศตุรกี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop เชิญศิลปินนักร้องและนั ...
2019-03-14 14:17:55
อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ ในพิธีศาสนามหามงคล 5
อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในต ...
2019-03-13 10:21:55
ขอเชิญชม ละครภาพรำลึก ละครเชิดชูเกียรติคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
มูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ร่วมกับ สำนักศิลปและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษาและคณะศิลปกรรมศาสตร์ มห ...
2019-03-13 13:58:21
ข่าวย้อนหลัง