หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นิเทศศิลป์ โชว์การแสดง ในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลี 2562
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสต ...
2019-02-25 13:33:41
นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา ร่วมการแสดงแลกเปลี่ยน ไทย-เกาหลี
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านม อาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ ฝึกซ้อมการแสดงและนำทีมนักศึกษาสาขาว ...
2019-02-25 11:18:47
ประชุมกลุ่มความรู้ KM แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการวิจัยศิลปกรรมสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 20 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายบริหารและแผนงาน ได ...
2019-02-21 16:29:07
นิทรรศการแห่งความรักในวันวาเลนไทน์ โดย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดนิทร ...
2019-02-21 16:07:26
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนราชวินิต (เขตดุสิต)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา ...
2019-02-20 11:49:10
คณะศิปกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 ทุนเพชรสุนันทา)
คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญา ...
2019-02-18 13:32:17
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญ ...
2019-02-18 11:56:55
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลน์ การรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่านขอความอนุเคราะห์นักศึกษาทุกท่าน เข้าตอบแบบสอบถาม onl ...
2019-02-18 07:29:42
ประชาสัมพันธ์การประกวด smart start idea by GSM startup ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสินในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพ ...
2019-08-17 20:55:42
การบรรยายพิเศษ “เลวบ้าง.... (เดี๋ยว) ก็ดี” โดย คุณหลุยส์ อดีตอาชญากร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ...
2019-03-01 11:16:20
ข่าวย้อนหลัง