หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นศ.และอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เข้าพบอธิการบดี
นศ.และอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เข้าพบอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-12-19 13:54:09


อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรคที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนองานวิจัย ณ ประเทศไต้หวันเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งท่านได้กล่าวชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีแก่คณะอาจารย์และนักศึกษา ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home