หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อบรมกิจกรรมเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายศิษย์เก่า
อบรมกิจกรรมเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายศิษย์เก่า

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 13:08:33


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ให้กับตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนานักศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายที่มีคุณภาพ และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและประกอบอาชีพในอนาคตได้ กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากบุคลากรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น (เครือข่ายชุมชน+เครือข่ายศิษย์เก่า) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นเจ้าของโครงการเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home