หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > ที่หนึ่งของที่หนึ่ง นศ.ศิลปกรรม ได้รับรางวัล The Best of the Best Young “TGDA2019”
ที่หนึ่งของที่หนึ่ง นศ.ศิลปกรรม ได้รับรางวัล The Best of the Best Young “TGDA2019”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-02-04 16:23:14


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา การประกวด Thailand Green Design Awards 2019 นำผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของ 4 ประเภท (ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562) นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการอีกครั้งเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาวน์ กับ The Best of the Best Young “TGDA2019” ซึ่งผลการตัดสินการแข่งขัน The Best of the Best Young “TGDA2019” ผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนักออกแบบรักษ์โลกรุ่นเยาวน์ ได้แก่ ผลงาน การออกแบบฐานฟื้นฟูปะการังเพื่อสภาพแวดล้อมในทะเล (Re-coral)โดย นายสิชล รอดทยอย นักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นผลงานที่มีแนวคิดมาจากการได้ไปศึกษาและลงพื้นที่ปลูกปะการัง และผู้ออกแบบกำลังศึกษาวัสดุเปลือกหอยแมลงภู่และหอยแครงที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการบริโภค จึงมีแนวคิดในการนำวัสดุดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแทนการใช้ปูนซีเมนต์ที่อาจเป็นผลเสียต่อท้องทะเลในระยะยาว

กรรมการตัดสินในครั้งนี้คือผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสิ่งทอ และ กรรมการตัดสิน TGDA2019 ดร.สิทธา สุขกสิ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และกรรมการตัดสิน TGDA2019 นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอื้อเฟื้อข้อมูล https://www.tgda.in.th

เอื้อเฟื้อรูปภาพ https://www.facebook.com/TGDA.Thailand/ ผลงาน การออกแบบฐานฟื้นฟูปะการังเพื่อสภาพแวดล้อมในทะเล (Re-Coral)

โดย นายสิชล รอดทยอย สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รายละเอียดผลงาน: ใช้วัสดุจากเปลือกหอยเป็นส่วนผสมหลัก เสริมด้วยใยมะพร้าวด้านในตัวฐานที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเล ฐานฟื้นฟูปะการังขนาด 30 x 30 x 15 ซม. จำนวน 1 ชิ้น และตัวอย่างฐานฟื้นฟูปะการังแบบผ่าครึ่ง 30 x 30 x 15 ซม.จำนวน 2 ชิ้น มีการใช้โปรแกรม Ai ในการถอดแบบลายปะการัง และใช้เครื่องมือในการช่วยปั้น ตกแต่งด้วยเครื่องมือให้เหมือนพื้นผิวของปะการังลงบนฐานฟื้นฟูปะการังและใช้ซิลิโคนทำโมลด์ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคงานหัตถกรรมผสมผสานเป็นนวัตกรรมใหม่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม