หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > กระถางต้นไม้จากดินเผาอ่างทอง โดย กัลยารัตน์ ทรัพย์มาก สร้างแบรนด์ CLAY : ATIVE
กระถางต้นไม้จากดินเผาอ่างทอง โดย กัลยารัตน์ ทรัพย์มาก สร้างแบรนด์ CLAY : ATIVE

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-19 16:14:31


นางสาวกัลยารัตน์  ทรัพย์มาก 

ศิษย์เก่า สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

....หลังจบการศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ด้วยผลงานการออกแบบกระถางต้นไม้จากดินเผาอ่างทอง  กัลยารัตน์  กลับไปต่อ ยอดธุรกิจกระถางดินเผาที่บ้าน จนกลายเป็นที่รู้จัก เป็นของดีของจังหวัดอ่างทอง ภายใต้ชื่อแบรนด์ CLAY : ATIVE

ช่องทางการติดต่อ

Facebook : CLAY : ATIVE

Line : 0991823338

โทร : 098-9765386 คุณพงษุภัค (ออด)

         099-1823338 คุณกัลยารัตน์ (พลอย)
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home