หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-09-06 16:16:40

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย น.ส.ชญาภา แจ่มใส หัวหน้าสำนักงานคณบดี และนักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้าสำนักงาน  และ นักประชาสัมพันธ์ จากทุกคณะและวิทยาลัย
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home