หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทอดถวาย ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.จันทบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทอดถวาย ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.จันทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-11-16 17:02:07

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมเครื่องอัฐบริขารและปัจจัย ถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้ พระอรรถโมลี เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์







งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home