หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทอดถวาย ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.จันทบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทอดถวาย ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.จันทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-11-16 17:02:07

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมเครื่องอัฐบริขารและปัจจัย ถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้ พระอรรถโมลี เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home