หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวัฒนธรรม จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวัฒนธรรม จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-15 23:44:21


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนทั่วไป ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในครั้งนี้อยู่ในกรอบการวิจัยประเภท การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุน คือ “การสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัยจากภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนไทลื้อบ้านธิ จังหวัดลำพูน” ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561


ประกาศผู้รับทุนวิจัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม.PDF