หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของนักศึกษา นักเรียนและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ ...
2021-04-29 13:05:34
กำหนดวันการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง การกำหนดวันการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...
2019-06-21 14:43:35
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รหัส 61)
กำหนดการ และรายละเอียดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561ณ อา ...
2019-06-21 14:42:49
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ระบบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)
ประกาศ!!!รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ...
2019-06-21 14:41:52
การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรออกแบบ
รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรออกแบบ คลิก --> ขั้นตอนการยื่นคำข ...
2019-06-21 14:40:24
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด เล่ม แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561 --> risk plan 2018.pdfเพจ ...
2019-06-21 14:39:57
รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560
รูปเล่มรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี ---> คลิก Good University Report 2017.pdfเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : htt ...
2019-06-21 14:38:46
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS)
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2019-06-21 14:37:31
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolioครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึ ...
2019-06-21 14:37:57
ประกาศปัจจุบัน