หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม
ประกาศคณะศิลปกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรปรัช ...
2022-08-10 10:38:20
เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-07-16 14:53:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบ รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) 2565
 คลิก ดูรายชื่อ** หากมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหา ติดต่อสอบถาม งานรับเข้าศึกษา โทร.02-160- ...
2022-06-27 00:06:39
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา (Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ...
2022-04-19 11:46:07
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (เลือกหน่วยงาน=คณะศิลปกรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
" ช่วยประเมินการบริการของพวกเราหน่อยค่ะ "  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะ ...
2022-03-15 11:36:48
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินภาวะผู้นำการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ถึงนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่านขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินภาวะผู้นำการบริหารงานของผู้บริหารมหา ...
2022-03-15 11:19:14
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา (Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ...
2022-02-04 15:05:39
ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจ "ข้อมูลของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19"
เรียน นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่านคณะศิลปกรรมศาสตร์ ต้องการสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษาให้ ...
2022-01-21 14:28:38
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19
- ถึงนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน - ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 ...
2021-11-19 11:30:45
ประกาศขยายเวลาการยืนยันสิทธิ์ขอลดค่าเทอม 50%
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก --> รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์.pdfเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https ...
2021-09-08 19:48:59
ประกาศย้อนหลัง