หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม
ประกาศคณะศิลปกรรม

ประกาศกำหนดการปิดระบบลงทะเบียนการฉีดวัคซีน
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-09-06 19:38:38
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลเพื่อขอคืนเงินค่าเทอม 1/2564
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อด้านล่างกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม QR code เพื่อให้คณะดำเนินการขอคืนค่าลงทะเบี ...
2021-08-23 10:46:22
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะศิลปกรรมศาสตร์
คลิก ดาวน์โหลดประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญล.pdfเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https:// ...
2021-08-20 18:14:16
ประกาศ แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลนักศึกษาเพื่อนคืนเงินค่าเทอม 1/2564
แจ้งถึงนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่านตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแ ...
2021-08-05 17:20:10
ประกาศปิดสำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-05-05 17:07:18
ด่วน!! นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์!! รีบดำเนินการเรื่องการผ่อนผันทหาร
ด่วน!! ถึง นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์!!รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่เนิ่นๆเ ...
2021-01-21 17:56:01
รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอชื่อ และหยั่งเสียงการสรรหาคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
Download รายชื่อ คลิก --> list of the name.pdfงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : ht ...
2021-01-20 18:15:06
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19
ดาวน์โหลดประกาศ --> farssru-guidelines-covid19-24122020.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : ...
2021-01-19 08:07:09
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเยียวยาเป็นเงินสด (รอบสุดท้าย)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-08-06 12:33:59
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเยียวยาเป็นเงินสด (เก็บตกที่เหลือ)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-07-20 17:30:49
ประกาศย้อนหลัง