หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ GE
ประกาศ GE

ตารางกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566. มาเก็บเกี่ยวความรู้ กับ &nbs ...
2023-07-18 01:09:12
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หัวข้อ “ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริกา ...
2023-06-18 21:10:46
เปิดจองรอบสอบ ICT
รอบสอบ ICT  เดือน มกราคม 2566เปิดจองรอบสอบวันแรก 20 มกราคม 2566รายละเอียดเพิ่มเติม ตามภาพด้านล่ ...
2023-02-16 17:06:04
ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สำหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นักศึกษาตกค้าง และ Courseraประกาศตารางเรีย ...
2023-01-17 11:53:16
ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
เตรียมวางแผนให้พร้อม.....ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบ ...
2022-04-18 10:58:27
กำหนดการสอบประมวลความรู้ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 **** ...
2022-03-25 14:20:47
ตรวจสอบคะแนนโครงงานรายบุคคล 30 คะแนน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศกำหนดการการตรวจสอบคะแนนโครงงานรายบุคคล 30 คะแนน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564"- นักศึกษาสามารถต ...
2022-03-22 15:23:15
กำหนดส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เวลาใกล้เข้ามาแล้ว อย่าลืมนะคะการส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึ ...
2022-03-17 11:27:10
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (ผ่านระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (ผ่านระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก ...
2020-08-06 12:56:30
ประกาศย้อนหลัง