หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศกองพัฒนานศ.
ประกาศกองพัฒนานศ.

สั่งจองชุดครุย
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี 2563-2564 มาสั่งจองชุดครุยในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 และ 2-4 ...
2023-01-16 13:22:52
ตรวจสอบรายชื่อหลังส่งเอกสารกู้ยืมฯสำหรับภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ...
2022-04-18 12:04:51
แจ้งกำหนดการ ยืนกู้ กยศ. 2564
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-19 11:28:38
การช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง การช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโค ...
2021-07-19 20:54:56
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ กยศ. สนง.ใหญ่
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกองทุนเงินให้กู ...
2021-07-19 18:00:42
เรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ประกาศเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนา ...
2021-07-19 16:54:34
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกู้ยืมเงิน
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีก ...
2021-07-16 19:51:01
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาในการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
ประกาศ!! ถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกคน!!ทุกชั้นปี!!(ยกเว้น นักศึกษา ศูนย์อุดรฯ และ ศู ...
2021-07-16 19:47:30
ประกาศย้อนหลัง