หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย

กำหนดการรายงานตัว (รอบ 1 portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-05-12 16:37:17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบ 1 portfolio 2564
ตรวจสอบรายชื่อได้แล้วนะคะสอบผ่าน --> ยืนยันสิทธิ์ tcas --> ตรวจสอบรายชื่อ คลิก https://admissi ...
2021-04-05 16:52:35
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-04-05 11:11:56
แก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริยยาตรี (ฉบับที่ 2)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-02-16 15:26:34
ประกาศของรายละเอียดและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-01-21 18:13:48
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดประกาศ --> announce-01012021.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www. ...
2021-01-19 13:07:24
ประกาศย้อนหลัง