หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา• เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2021-08-05 17:11:50
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 3))
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย ...
2021-07-19 18:49:41
เปลี่ยนแปลงกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
วันเดียว!! ศิลปกรรม' วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.น้องๆที่ลงทะเบียน "รับการฉีดวัคซีน ...
2021-07-19 18:35:38
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
สำหรับน้องๆที่ลงทะเบียน "รับการฉีดวัคซีน  COVID-19" เข้ามาตรวจสอบรายชื่อ และดูกำหนดกา ...
2021-07-19 18:35:41
ประกาศเลื่อนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษา 57-62
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-07-19 17:54:36
ประกาศ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่าง วันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2564 เป็นการชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระห ...
2021-07-19 12:39:43
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย ...
2021-07-19 18:49:58
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2021-07-16 15:34:00
จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ
17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา เปิดให้จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ ...
2021-07-15 17:51:57
ประกาศย้อนหลัง