หน้าหลัก > ประกาศ

สำหรับนักศึกษา - แบบสอบถามความคิดเห็นของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
เรียน นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน    ด้วย ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทำการสำรวจ เกี่ยวก ...
2020-05-09 16:28:47
แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 และภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกาาระดับปริญญาตรี
ดาวโหลด --> แจ้งเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน 070520.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ :&nbs ...
2020-05-08 11:24:33
ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค CO ...
2020-05-03 14:29:46
สำหรับนักศึกษา - วิธีการขอรีเซ้ตรหัสเข้าอีเมล
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-04-24 16:44:09
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ดาวน์โหลด --> ขยายเวลาจ่ายค่าเทอม_๒๐๐๔๒๓_0002.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : http ...
2020-04-23 15:51:38
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 2)
ดาวน์โหลด เอกสาร --> annoucement-ssru-200420.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ :  ...
2020-04-21 18:00:10
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ดาวน์โหด --> announcement-ssru-140420.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https:/ ...
2020-04-15 16:09:55
สำหรับนักศึกษา - วิธีเข้าใช้ SSRU Email By Google
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-06-17 16:21:50
ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ของกองพัฒนานักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-04-14 11:31:18
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ดาวน์โหลด --> announcement-academic-calendar-030420.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ :&nbs ...
2020-04-10 17:14:26
ประกาศย้อนหลัง