หน้าหลัก > ประกาศ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 6) ลงวั ...
2020-03-24 20:15:09
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 5) ลงวั ...
2020-03-24 20:12:34
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวั ...
2020-03-24 20:07:13
ประกาศแนวทางในการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 2)
ประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ( ...
2020-03-18 18:59:29
เปิดให้จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับนศ.ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
      ด้วยฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ เปิดให้จองวันถ่า ...
2020-03-09 15:25:55
แนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ สถานการณ์ Covid-19
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบ ...
2020-03-09 15:25:35
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-01-17 13:27:29
ประกาศห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1รอบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปกร ...
2020-01-07 13:46:44
กำหนดการปฐมนิเทศ 2562
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2019-08-17 20:53:26
ประกาศย้อนหลัง