หน้าหลัก > ประกาศ

7 สาขาวิชา ชอบอะไร อยากเรียนอะไร อย่ารอช้า
เตรียมตัวเลย 7 พค.นี้!!7 สาขาวิชา ชอบอะไร อยากเรียนอะไร อย่ารอช้า  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร ...
2021-05-13 14:25:34
เครือข่ายครอบครัวศิลปกรรมสวนสุนันทา
น้องๆศิษย์เก่า-ศิลปกรรม’สวนสุนันทา ทุกท่านทั้งป.ตรี ป.โท ป.เอก เลยนะคะพิมพ์ ชื่อ นามสกุล รุ่น ...
2021-05-13 14:19:59
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษาสวย หล่อ ในแบบสวนสุนันทากันดีกว่า ทางร้าน SSRU CLOSET(อาคาร 21) มี ...
2021-05-13 14:13:53
ผลสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2563Faculty of Fine and Applied Artswebsite : https://fa ...
2021-05-13 12:49:17
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืม ก ...
2021-05-13 12:22:35
กำหนดการรายงานตัว (รอบ 1 portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-05-12 16:37:17
ติดต่อสอบถามมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะ
Faculty of Fine and Applied Artswebsite: https://far.ssru.ac.thtwitter: https://twitter.com/pr_farin ...
2021-05-11 13:10:43
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ ...
2021-05-05 19:12:03
ประกาศปิดสำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-05-05 17:07:18
แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือส ...
2021-04-29 13:57:21
ประกาศย้อนหลัง