หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ดาวน์โหลด --> ขยายเวลาจ่ายค่าเทอม_๒๐๐๔๒๓_0002.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : http ...
2020-04-23 15:51:38
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 2)
ดาวน์โหลด เอกสาร --> annoucement-ssru-200420.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ :  ...
2020-04-21 18:00:10
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ดาวน์โหด --> announcement-ssru-140420.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https:/ ...
2020-04-15 16:09:55
สำหรับนักศึกษา - วิธีเข้าใช้ SSRU Email By Google
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-04-15 13:12:57
ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ของกองพัฒนานักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-04-14 11:31:18
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ดาวน์โหลด --> announcement-academic-calendar-030420.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ :&nbs ...
2020-04-10 17:14:26
ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาเบื้องต้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของกองพัฒนานักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-04-14 11:31:01
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 10) ลงว ...
2020-04-09 15:31:02
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกชั้นปี (ปี 1/ปี 2/ปี 3/ปี 4/ปี 5) ที่มีความประสงค์จะ ...
2020-04-02 17:37:07
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 9)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 9) ลงวั ...
2020-03-31 11:33:51
ประกาศย้อนหลัง