หน้าหลัก > ประกาศ

ช่องทางการส่งเอกสารรอบ Portfolio 2566
คลิกด่วน!! ส่งด่วน!!!https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/orp1eawp.pdfคณะศิลปกรรมศาสตร์เลื่ ...
2023-02-02 12:05:08
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา (Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ...
2023-01-27 10:18:37
ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สำหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นักศึกษาตกค้าง และ Courseraประกาศตารางเรีย ...
2023-01-17 11:53:16
สั่งจองชุดครุย
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี 2563-2564 มาสั่งจองชุดครุยในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 และ 2-4 ...
2023-01-16 13:22:52
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-10-26 12:51:52
กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-10-04 13:06:10
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-09-15 15:47:19
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&n ...
2022-09-15 13:59:43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรปรัช ...
2022-08-10 10:38:20
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565ฉ ...
2022-07-16 17:14:46
ประกาศย้อนหลัง