หน้าหลัก > ประกาศ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 8)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 8) ลงวั ...
2020-03-31 11:30:33
การปรับระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 63 (รอบที่2) โควตา
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การปรับระบบการทำงานของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระด ...
2020-04-01 14:49:09
ประกัน Covid-19 สำหรับนักศึกษา ฟรี!!
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-03-26 14:51:12
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล ...
2020-03-26 14:50:45
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล ...
2020-03-26 14:50:55
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 7) ลงวั ...
2020-03-24 20:17:58
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 6) ลงวั ...
2020-03-24 20:15:09
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 5) ลงวั ...
2020-03-24 20:12:34
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวั ...
2020-03-24 20:07:13
ประกาศแนวทางในการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 2)
ประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ( ...
2020-03-18 18:59:29
ประกาศย้อนหลัง