หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศกองพัฒนานศ. > ตรวจสอบรายชื่อหลังส่งเอกสารกู้ยืมฯสำหรับภาคเรียนที่ 2/2564
ตรวจสอบรายชื่อหลังส่งเอกสารกู้ยืมฯสำหรับภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-18 12:04:51

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ในภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกชั้นปี ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และหากจัดส่งเอกสารแล้วและไม่พบรายชื่อของตนเอง ขอให้นักศึกษาติดต่อที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 

อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กรุงเทพมหานคร 

ในระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2565 

เวลา 09.00 – 16.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1601354 และ 02-1601528 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1RMKpLPX1UmNjCcQNQzBW9gcuck_H3iHD?fbclid=IwAR0EmWceaPl_VZvGtgMPSKqVcr0DdK2BYUnsHjjcBCZjrAlk9wEtnc44mSw


วิธีการค้นหาชื่อตัวเอง

1.กด Ctrl F

2.พิมพ์ ชื่อ หรือ นามสกุล ของตนเอง

3.กด ค้นหา


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home