หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 17:14:46


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565

ฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home