หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > ประกาศขยายเวลาการยืนยันสิทธิ์ขอลดค่าเทอม 50%
ประกาศขยายเวลาการยืนยันสิทธิ์ขอลดค่าเทอม 50%

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-09-08 19:48:59

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก --> รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์.pdf
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home