หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ GE > ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-17 11:53:16สำหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ นักศึกษาตกค้าง และ Coursera

ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

(รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์)

???? การลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) Click >>>>> https://reg.ssru.ac.th

▶นักศึกษารหัส 58-62 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

▶▶วันที่ 23 พฤศจิกายน เริ่มเปิดระบบเวลา 09.00 น. - วันที่ 20 ธันวาคม 2565

▶นักศึกษารหัส 63 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

▶▶วันที่ 24พฤศจิกายน เริ่มเปิดระบบเวลา 09.00 น. - วันที่ 20 ธันวาคม 2565

▶นักศึกษารหัส 64 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

▶▶วันที่ 28 พฤศจิกายน เริ่มเปิดระบบเวลา 09.00 น. - วันที่ 20 ธันวาคม 2565

▶นักศึกษารหัส 65 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

▶▶วันที่ 29 พฤศจิกายน เริ่มเปิดระบบเวลา 09.00 น. - วันที่ 20 ธันวาคม 2565

???? คู่มือการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)  Click >>> https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/25ec3xxr.pdf

???????? ตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ Click >>> ประกาศกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/yjhhgw05.pdfงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home