หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศกองพัฒนานศ. > การช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
การช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 20:54:56

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง การช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home