หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 - เปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 - เปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-18 16:18:21

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home