หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศการรับสมัคร > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-10 15:35:18


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

**ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ภายในวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566 (เท่านั้น) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home