หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > แจ้งปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace
แจ้งปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-06-18 08:36:51

ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา

ย้ายข้อมูลบน Google Workspace  **ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566**

        ตามที่ Google ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานที่ใช้บริการ @ssru.ac.th ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของทาง Google ทางมหาวิทยาลัยจึงขอจัดสรรการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

** นักเรียน/นักศึกษา บัญชีละไม่เกิน 15 GB

**สามารถตรวจสอบขนาดพื้นที่การใช้งานได้ที่ https://drive.google.com/settings/storage

(ที่มา; สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home