หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ GE > กำหนดการสอบประมวลความรู้ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการสอบประมวลความรู้ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-25 14:20:47

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 **** ระหว่างวันที่ 23 - วันที่ 29 มีนาคม 2565 ***

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 

- https://gen-ed.ssru.ac.th/news/view/pr250165004

ดาวน์โหลดคู่มือคลิก 

- https://gen-ed.ssru.ac.th/.../673882ff61879b1fe9dba797252...

------------------------------------------------

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home