หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศกองพัฒนานศ. > ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ กยศ. สนง.ใหญ่
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ กยศ. สนง.ใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 18:00:42

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำนักงานใหญ่ ให้กับผู้กู้ยืมที่ต้องการติดต่อสอบถามปัญหาต่างๆ กับ กยศ. ซึ่งสามารถ

ติดต่อได้ตามช่องทางนี้โดยตรงที่ Line@กยศ. สำหรับผู้กู้ยืม https://lin.ee/sBFoVDZ/

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home