หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ GE > ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-18 10:58:27

เตรียมวางแผนให้พร้อม.....ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์) 

การลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th

-นักศึกษารหัส 57-61 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา   

วันที่ 1 เมษายน เริ่มเปิดระบบเวลา 08.30 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  

-นักศึกษารหัส 62 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา   

วันที่ 4 เมษายน เริ่มเปิดระบบเวลา 08.30 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

-นักศึกษารหัส 63 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา   

วันที่ 7 เมษายน เริ่มเปิดระบบเวลา 08.30 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

-นักศึกษารหัส 64 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา   

วันที่ 12 เมษายน เริ่มเปิดระบบเวลา 08.30 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 


สามารถตรวจสอบกำหนดการต่างๆ ได้ที่ >>> ประกาศกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/trviqctt.pdf
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home