หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ GE > กำหนดส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กำหนดส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-17 11:27:10

เวลาใกล้เข้ามาแล้ว อย่าลืมนะคะ
การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กำหนดส่งโครงงานระหว่าง  28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ วันสุดท้าย
สามารถติดตามขั้นตอนและวิธีการส่งโครงงานได้ที่เว็บไซต์
คลิ๊ก >>> http://gen-ed.ssru.ac.th/
***ฝ่ายบริการการศึกษา โทร. 065 - 959- 5313

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home