หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-21 14:44:37


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ระบบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)


ตรวจสอบรายชื่อ Click!!


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home