หน้าหลัก > ประกาศ > ความรู้ทั่วไป > เอกสารประกอบการอบรม - การจดสิทธิบัตรด้านการศิลปกรรม
เอกสารประกอบการอบรม - การจดสิทธิบัตรด้านการศิลปกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-27 10:02:53


เอกสารประกอบการบรรยาย 

เรื่อง การจดสิทธิบัตรด้านการศิลปกรรม 

วิทยากร : คุณดนัย เลี้ยงเจริญ 

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ชำนาญการ กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) กองสิทธิบัตร ออกแบบ


เอกสารประกอบ 1       =        คลิก --> ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf

เอกสารประกอบ 2      =        คลิก --> สืบค้นสิทธิบัตรออกแบบฯ ใหม่.pdf


บรรยาย ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 , เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home