หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศกองพัฒนานศ. > นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกู้ยืมเงิน
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกู้ยืมเงิน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 19:51:01

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 ทั้งรายเก่าเลื่อนชั้นปี / รายใหม่ / รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกู้ยืม ได้ที่นี่ 

รายเก่าเลื่อนชั้นปี https://drive.google.com/.../1IcBcpFkFQpgLmRVI4frLMeMstyU... 

รายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา https://drive.google.com/.../1YXRYj0T0TeNtWc93tlgFCTpm5EH... 

นักศึกษาสามารถยื่นกู้ กยศ. ในระบบ DSL ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกองทุน โทร 02-160-1354
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home