หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 และภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกาาระดับปริญญาตรี
แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 และภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกาาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-05-08 11:24:33
ดาวโหลด --> แจ้งเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน 070520.jpg


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home