หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > ประกาศห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-01-07 13:46:44

ประกาศห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1รอบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


ตรวจสอบรายชื่อ Click!!  เลือกหัวข้อ "ประกาศผล" เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home