หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > ประกาศขยายการงดการเรียนการสอน
ประกาศขยายการงดการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-10-19 14:21:21

‼️ประกาศขยายการงดการเรียนการสอนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 63

    จากสถานการณ์ปัจจุบันในขณะนี้ มหาวิทยาลัยออกประกาศแจ้งขยายเวลางดการเรียนการสอนเพิ่ม ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home