หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศการรับสมัคร > รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 22:44:07

ข่าวดี!! เรามอบโอกาส คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี "รับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)" 

2 สาขา!!

???? สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

???? สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

SCAN QR CODE ????


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home