หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-25 14:26:32


ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม

สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาโดยยื่นเอกสารไม่สมบูรณ์

สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://reg.ssru.ac.th

(ขอบคุณสื่อจาก เพจกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home