หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > ประกาศ แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลนักศึกษาเพื่อนคืนเงินค่าเทอม 1/2564
ประกาศ แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลนักศึกษาเพื่อนคืนเงินค่าเทอม 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-08-05 17:20:10

แจ้งถึงนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว จำนวน 20% นั้น

คณะขอสำรวจข้อมูลของนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอคืนเงินฯ

*โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home