หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > สำหรับนักศึกษา - แบบสอบถามความคิดเห็นของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
สำหรับนักศึกษา - แบบสอบถามความคิดเห็นของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-05-09 16:28:47

เรียน นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน

    ด้วย ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทำการสำรวจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เตรียมพร้อมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในเทอมหน้าต่อไป

จึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษาโปรดทำแบบสำรวจดังกล่าวโดยการกดคำว่า "คลิก" หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ


เข้าทำแบบสอบถามตอนนี้!!

 คลิก
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home