หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ GE > ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (ผ่านระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (ผ่านระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-06 12:56:30


ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (ผ่านระบบออนไลน์) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดของการสอบ ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

คลิก! http://www.geexamtable.ssru.ac.th/GEcorrect/font/index.php


นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เกี่ยวข้องสำหรับการสอบของสำนักวิชาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ คลิก! http://gen-ed.ssru.ac.th/news/view/ge-midterm-1-63-001


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษาของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ช่องทางดังนี้

FB : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Email : gen-ed@ssru.ac.th

โทรศัพท์ : 02-160-1265 ต่อ 201งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home