หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ GE > ตารางกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-07-18 01:09:12

ตารางกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566. 

มาเก็บเกี่ยวความรู้ กับ  แพลตฟอร์ม flexspace  ที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง content ได้ง่ายและสะดวกเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์     

Click >>>>> https://gen-ed.ssru.ac.th/page/timetable1-66

 เข้าระบบการจัดการเรียนรู้ได้ที่ 

Click >>>>> https://flexspace.ssru.ac.th/ 

 อ่านคู่มือแนะนำการใช้งานได้ที่ 

Click >>>>> https://cutt.ly/flexspace_manual
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home