หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินภาวะผู้นำการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินภาวะผู้นำการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-15 11:19:14


ถึงนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินภาวะผู้นำการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คลิก https://forms.gle/oZVp62vCJ2tQtJ9E7

โดยสามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ขอบพระคุณสำหรับการสละเวลาในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home