หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศคณะศิลปกรรม > รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ระบบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ระบบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-21 14:41:52

ประกาศ!!!รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561  (เพิ่มเติม) 

      ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศในบัญชีรายชื่อที่แนบ รายงานตัวเข้าสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามสอบคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home